BobyShrekOLD

Členem od 9.2.2010

74 let - vlasním jménem František Bendl - bydlím v Komárně.

Teraz už som priateľom Star-Riders Czech Republic a len bývalým členom Star-Riders Slovakia.

Otec pochádzal z Kácova nad Sázavou. Po absolvovaní obchodnej akadémie v Kolíne bol zamestnaný u Čs. plavby Dunajskej v Bratislave. Tam sa oženil s mamičkou zo Smoleníc. Bol preložený do Komárna aj s rodinou., keď som mal 2,5 roka. Ja, ako 11-ročný, som nastúpil do VŠJŽ z Trocnova v Moravskej Třebovej. Tam som aj zmaturoval. Nasledovalo VVU v Martine, ktoré som po roku vzdal pre rozpory vnímania reality a vlastného pohľadu na život. Ešte 1/2 roka ZVS v Brezne (SK) a vytúžený civil.
     Chvíľu pomocný robotník, potom VŠT Bratislava - strojnícka fakulta v závere ukončená diaľkovo. Bol som zamestnaný: SL Komárno, Strojobal Hr.Králové, ŠM Ďulov Dvor, ČSAD Komárno, ÚSPECH v.d. Komárno a na záver ako živnostník (18 rokov). Predmetom môjho podnikania bolo obchodovanie so zeleninou a ovocím a cestná nákladná doprava. Tú som vykonával aj koncesne, hlavne sám.
     Som ženatý, dve dospelé deti, 3 + 1 vnúčence. Už bez podnikateľských aktivít na dôchodku. V podnikaní pokračuje syn. Prenechané ZP mi okrem iného nahradil kúpou motorky, ktorú sedláme obaja. Ako nepodstatné uvádzam, že som doposiaľ s ňou absolvoval cca 7 000 km. V mladosti som po bicykli začínal na požičaných (hlavne kývačka 250), neskôr vlastnej - JAWA 250 - 634 - panel. Ďalej synová JAWA 350 - (asi 638) a ešte neskôr vlastná JAWA 250 - pérak - skoro veterán.
     Teraz sa snažím ešte vydržať a pohodovým jazdením objavovať nepoznané, resp. vracať sa na miesta, ktoré mi utkveli v pamäti a k ľuďom, s ktorými mi bývalo a je dobre.
     So životom som spokojný. Za úspech považujem dve slušné deti aj vďaka jedinej manželke a to, že im zanechávam dve susediace chatky na krásnom brehu Dunaja. Aj tam sa budem tešiť na prípadné stretnutia s priateľmi z  " MOTORKÁŘI nad 60 let

 

 jezdím na YAMAZE XVS 1100A Drag Star Classic